Image
Image

 

 

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

U heeft de myBLOxs Labtest ontvangen voor gebruik in uw praktijk.
Bij de myBLOxs Labtest heeft u ook een instructiekaart met foto's ontvangen. Daarmee kunt u stap voor stap de bloedafname en het gebruik van de myBLOxs centrifuge volgen.
Ook  kunt u op deze website eerst de instructiefilm bekijken. Zo krijgt u een duidelijk beeld van alle handelingen die u moet uitvoeren.

 

Gebruikers 

Op dit moment maken ruim 150 voedingstherapeuten, Metabolic Balance begeleiders, dietisten, artsen, etc gebruik van MyBloxs bloedonderzoek. 

Het bloed en/of plasma wordt in de bijgeleverde verpakking opgestuurd. Daar worden de analyses gedaan en de aanvrager krijgt per omgaande de uitslagen per mail.

Deze eenvoudige manier om snel resultaten te verkrijgen uit een vingerprik maakt dat de aanvragers erg tevreden zijn over deze methode. Ook ervaren de cliënten de vingerprik als minder belastend dan de venapunctie in de elleboogplooi.

 

 

PATIENTEN TESTEN GEBRUIK myBLOxs LABTEST


In het afgelopen jaar is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de myBLOxs portable bloedcentrifuge. Twintig patiënten met hartfalen hebben in een periode van 10 - 12 weken de myBLOxs uitgetest. In deze periode hebben ze thuis drie keer zelf bloed uit de vinger afgenomen (ca drie druppels) en het verkregen bloed in de myBLOxs gecentrifugeerd.

De analyseresultaten van het plasma uit een vingerprik zijn vergeleken met de resultaten van het plasma dat met een venapunctie is verkregen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 70 jaar. Met dit onderzoek is aangetoond dat patiënten in de toekomst hun eigen bloed kunnen afnemen. Ze hoeven dan niet meer naar prikpost of ziekenhuis te gaan. Het concept van myBLOxs Labtest past geheel in de trend van telemedicine en thuismonitoring.

Deze trial is mogelijk gemaakt dankzij:

Financiële ondersteuning van Salland Zorgverzekering.


 

salland_logo.gif